Taxon

Colchicum tuviae

 
1 / 11
  Next
Colchicum tuviae - Tuvia's Autumn Crocus, סתוונית טוביה
.
Common name: Tuvia's Autumn Crocus, סתוונית טוביה
Family: Colchicaceae (Colchicum familyheסתווניתיים)
Distribution: Israelheישראל
Habitat: ?heבתות ספר ובמדבר - מדרונות סלעיים ומישורי לס
Life form: Geophyteheגיאופיט
Description: ?heהפקעת אליפטית, עטופה בקליפות חומות כהות, קוטרה 2-1 ס"מ. 10-5 עלים מתפתחים ומלבלבים לאחר צאת הפרחים הראשונים עם פריחת שאר הפרחים. העלים בעלי שעירות דלילה או קרחים, ירוקים כהים. 12-2 פרחים לבנים, כוכביים מתפתחים בכל צמח. עלי העטיף בעלי תעלה מתחת לאבקן, בה מופרש ונאגר צוף. על רכסי התעלה יש שיניים-שערות היוצרות סבך ברור במרכז הפרח. שינון זה מפותח יותר בעלי העטיף הפנימיים. המאבקים שחורים ובהם אבקה צהובה. הפרי הוא הלקט מגוון בגודלו (עד 2 ס"מ), ירוק-ארגמני, לעיתים שקוע חלקית מתחת לפני הקרקע.
. . Area
. Individual